Biologi, histologi, cytologi

Stikkord: Celleundersøkelse, prøvetaking, fiksering, histologisk og cytologisk preparering, analyse/diagnose.

Micronova leverer utstyr og forbruksvarer for patologilaboratorier. Konvensjonelt utstyr som støpesentre, fargemaskiner, mikrotomer og lignende leveres fra Dia-Path.

Som erstatningsmiddel for formalin som fikseringsmedium leverer vi Fine-Fix og Green-Fix.

Av de mer utradisjonelle instrumentene og forbruksvarene vi fører, nevner vi følgende: Rovers Medical produserer ulike prøvetakingsbørster for cervix-prøver.

Innen patologien sprer ønsket om å kunne levere diagnose samme dag som prøvene kom til laboratoriet seg. Milestone har i lang tid ledet utviklingen av hurtigmetoder ved bruk av mikrobølger. Visjonen er å hjelpe pasientene til en hurtigere og sikrere diagnose.

Siste nyvinning: PATHOS, helautomatisk fremføringsmaskin basert på mikrobølger. 210 nålbiopsier kan fremføres fullstendig på under én time. Maskinen kan benytte tradisjonelle reagenser, eller erstatningsprodukter som også gir et "grønnere miljø".

I mange laboratorier er sikker oppbevaring av ferskt, biologisk materiale essensielt. Micronova representerer Statebourne; en stor produsent av tanker for oppbevaring av prøver i flytende nitrogen, samt transport av LN2.