Elektronmikroskopi

Vi har en mengde utstyr for å produsere kvalitetspreparater for undersøkelse i SEM og TEM.

For scanning elektronmikroskopi nevner vi kryotilsats, sputter-coatere, karboncoatere, kritisk- punkt-tørkere og frysetørkere.

Forbruksutstyr som stubs, karbontape, "sølvmaling", og alt annet "småutstyr" er en naturlig del av utvalget.

For transmisjons elektronmikroskopi fører vi ultramikrotomer, høyvakuum pådampere for karbon og metaller, fremføringsmaskiner både av konvensjonell type og basert på mikrobølger, knifemaker, og et stort utvalg avansert kryoutstyr.

Av forbruksutstyr nevner vi grids, gridbokser, belagte spesialgrids og glass til knifemaker.