Materialteknikk

Vår hovedleverandør er Buehler Ltd; verdensledende aktør innen fagfeltet materialografi. Buehler har helt siden1930-tallet utviklet kvalitetsutstyr for preparering av materialer slik at de kan undersøkes i mikroskop. Målet er å finne materialets integritet; eller "Den sanne struktur".

Metaller, geologisk materiale, betong og moderne materialer som kompositter og keramer prepareres enkelt og greit med Buehler-produkter. Vårt laboratorium utvikler gjerne prepareringsrutiner for nettopp dine prøver; helt gratis. Buehler tilbyr et komplett program av maskiner og instrumenter for fremstilling av perfekte prøver, eksempelvis kuttemaskiner, innstøpingspresser, slipe- og polérmaskiner, hardhets-målere, bildeanalysatorer og mikroskoper.

Gode kutteskiver, slipepapir, polérduker og suspensjoner er nødvendig for et briljant resultat. Disse finner du ved å klikke på "Forbruksvarer".

For dem som disponerer transmisjons elektronmikroskop (TEM) kan vi tilby avanserte instrumenter som også kan benyttes til materialteknisk preparering, f. eks. ultramikrotomer.